Gluon Art and research

Een essentieel onderdeel van GLUON’s activiteiten bestaat uit het vormen van multidisciplinaire teams waarin kunstenaars, onderzoekers (wetenschappers & technologen) en bedrijven, expertise en kennis uitwisselen. Via haar Art&Development labs ondersteunt GLUON residenties van kunstenaars in de R&D departementen van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Het Scientist-in-Residence programma is ontworpen voor een nieuwe generatie wetenschappers die geïnteresseerd zijn in samenwerking met kunstenaars. Het programma nodigt gerenommeerde hedendaagse kunstenaars uit om een onderzoeker te ontvangen in de onafhankelijke en inspirerende omgeving van hun studio, waarin de gebruikelijke aanpak waarbij kunstenaars worden uitgenodigd om te werken de R&D departementen van bedrijven of onderzoeksinstellingen wordt omgekeerd. Alle Art&Research projecten zijn gericht op het genereren van artistieke projecten die onze relatie met wetenschap en technologie bevragen. Terzelfdertijd leiden deze projecten ook tot innovatieve ideeën, producten of diensten in niet-artistieke sectoren.
Onze tentoonstellingen verkennen nieuwe formats door verschillende disciplines rond een specifiek onderwerp samen te brengen. We ontwikkelen geen monodisciplinaire tentoonstellingen, maar presentaties met een grote verscheidenheid aan disciplines en objecten zoals hedendaagse beeldende kunst, performance, film, design, industriële objecten, prototypes, enz.

Projecten

Expo