Over ons

google
Gluon exporuimte

Sinds de start van haar werking wakkert GLUON het bewustzijn over globale uitdagingen aan. Een bloeiende samenleving bouwt immers voort op een evenwichtige interactie tussen de humane en exacte wetenschappen, tussen de mens, zijn technologische verwezenlijkingen, en de natuurlijke omgeving waarvan deze afhankelijk is. Interacties tussen onderzoekers, kunstenaars, burgers en studenten vinden wij onontbeerlijk in een gemeenschappelijke zoektocht naar oplossingen voor de gevaren en uitdagingen die dit systeem beïnvloeden. Hiertoe ontwikkelt GLUON een platform dat samenwerkingen en confrontaties maximaliseert tussen deze verschillende actoren. Onze belangrijkste missie is het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, wetenschap en technologie. De Art&Research werking van GLUON faciliteert en ondersteunt residenties van kunstenaars in de R&D departmenten van bedrijven en onderzoeksinstellingen enerzijds, en residenties van wetenschappers in de studio van kunstenaars anderzijds. Die interacties leveren artistieke en filosofische resultaten op, maar ook innovatieve ideeën, diensten en producten in niet-artistiek sectoren. 

Het educatieve programma of “GLUON Education” is de andere belangrijke pijler van Gluon. De educatieve werking is gericht op (Brusselse) jongeren van 14 tot 18 jaar en ondersteunt hen via kunst in de ontwikkeling van digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit en ondernemerschap. Onze hoofdzetel is gevestigd in het centrum van Brussel en bestaat uit kantoren en een tentoonstellingsruimte. GLUON realiseert haar programma in samenwerking met een groeiend aantal internationale en nationale partners. 

Ondersteunende overheden


Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Brussel
www.vgc.be

Vlaamse Overheid
www.vlaanderen.be

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
www.be.brussels/

European Commission
Creative Europe
www.creativeeurope.be

European
Artificial Intelligence Lab
www.ars.electronica.art/ailab/

Studiotopia
www.studiotopia.eu

Partners

MUSEA EN CULTURELE INSTELLINGEN

Gents Univeristeitsmuseum
www.gum.gent

Serpentine Gallery (UK)
www.serpentinegalleries.org

Ars Electronica (AT)
ars.electronica.art

UNIVERSITEITEN EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN

Erasmus
Hogeschool Brussel
www.erasmushogeschool.be

Vrije Universiteit Brussel
www.vub.be

Université Libre de Bruxelles
www.ulb.be

HOWEST (BE)
www.howest.be

Vlaams Instituut voor
Biotechnologie
www.vib.be

Maastricht University
www.maastrichtuniversity.nl

BEDRIJVEN