The BitSoil Popup Tax & Hack Campaign

LarbitsSisters

17-27/05/2018

Gluon

Slachthuisstraat 4-6

1000 Brussels

Wednesday - Saturday, 14:00 - 18:00

Het kunstenaarsduo LarbitsSisters presenteert het nieuwste werk in de tentoonstellingsruimte van Gluon, in samenwerking met Fundamental Research.

De Bitsoil Tax & Hack Campaign is een werk dat online en offline ruimtes met elkaar verbindt. Een zwerm sociale media bots werkt samen met een offline interactieve installatie aan het creëren van een rechtvaardiger internet economie en het terugbrengen van op data gebaseerde waarde in de handen van de anonieme masse internetgebruikers. Grote internetbedrijven als Google, Apple en Facebook hebben in ruil voor de gratis services die zij bieden hun grip op en exploitatie van persoonlijke data steeds verder uitgebreid. Dit businessmodel is niet meer het juiste; de waarde van de data die deze bedrijven in handen krijgen overstijgt al lang die van de gratis diensten die worden aangeboden. Over de waarde van dit ‘goud van de digitale economie’, of Bitsoil zoals de LarbitsSisters het noemen, en de vraag wie ervan profiteert is vooralsnog te weinig nagedacht. Kunnen we dit digitale kapitaal eerlijker verdelen en terugbrengen in de handen van de anonieme massa internetgebruikers die haar produceerde?

Voor de campagne creëerden LarbitsSisters een vpn netwerk en ze gebruikten IBM’s AI-Watson application builder om een leger van sociale media bots te trainen die belasting zullen ophalen op data geproduceerd door Twitteraars. Wanneer dit gebeurt verschijnt op het scherm van de gebruiker een pop-up die hem naar de website van de campagne leidt. Daar krijgt de gebruiker verschillende opties voorgelegd om deel te nemen aan het project. Elke actie die als onderdeel van de campagne op Twitter wordt uitgevoerd stelt een offline redistributie systeem in werking. Ticket printers, die staan opgesteld rond een datacenter, tonen de productie en de verdeling van Bitsoils over de ‘wallets’ van deelnemers. De online processen en offline installatie vullen elkaar op die manier aan in het vormgeven van de BitREPUBLIC.

Online BitSoil Popup Tax & Hack Campaign: www.bitsoil.tax
Trailer: https://vimeo.com/261994272
Meer info: www.larbitslab.be/bitsoil-popup-tax-hack-campaign

LARBITSSISTERS

Het kunstenaarsduo LarbitsSisters (Bénédicte & Laure-Anne Jacobs) is gevestigd in Brussel en werkt op het grensvlak van kunst, technologie en sociale vraagstukken. Hun samenwerking vindt zijn oorsprong in een gedeelde fascinatie voor nieuwe media en combineert daarbij ook een focus op wetenschappelijk onderzoek en artistieke praktijk. Met hun werk onderzoeken zij concepten als traceerbaarheid, netwerk analyse, algoritmen en data verwerking. De mechanismen, patronen en het creatieve potentieel van nieuwe media vormen uitgangspunten.

Centraal in het werk van het duo staan de spanningen tussen het publieke en private, online en offline, tussen het geloof in technologische vooruitgang en het dagelijks leven. Digitale technologieën en sociale media praktijken zijn voor het duo LarbitsSisters zowel een artistiek medium als studiemateriaal. Het werk van het duo LarbitsSisters werd getoond op verschillende nationale en internationale conferenties en tentoonstellingen.

In 2011 startten LarbitsSisters Larbitslab, een onderzoeksplatform voor digitale visualisatie. Larbitslab brengt artiesten en wetenschappers samen rond vragen over de netwerksamenleving. Het unieke in de aanpak van Larbitslab is de methodologie, die het minutieus observeren van praktijken, media analyse en onderzoek naar maatschappelijke implicaties van technologische ontwikkelingen combineert.

www.larbitslab.be

FUNDAMENTAL RESEARCH

Fundamental Research creëert een ruimte voor kruisbestuiving tussen kunstenaars en wetenschappers wiens werkvelden overlappen. De werking van de organisatie omhelst het organiseren van residenties, tentoonstellingen en discussie gericht op het stimuleren van trans-disciplinair onderzoek en nieuwe vormen van artistieke productie. Fundamental Research wordt geleid door Beatrice de Gelder en Harlan Levey.

www.fundamentalresearch.org

GLUON – Plaform for art, science and technology

Sinds de start van haar werking wakkert Gluon het bewustzijn over globale uitdagingen aan. Een bloeiende samenleving bouwt immers voort op een evenwichtige interactie tussen de humane en exacte wetenschappen, tussen de mens, zijn technologische verwezenlijkingen, en de natuurlijke omgeving waarvan deze afhankelijk is. Interacties tussen onderzoekers, kunstenaars, burgers en studenten vinden wij onontbeerlijk in een gemeenschappelijke zoektocht naar oplossingen voor de gevaren en uitdagingen die dit systeem beïnvloeden. Hiertoe ontwikkelt Gluon een platform dat samenwerkingen en confrontaties maximaliseert tussen deze verschillende actoren. Gluon realiseert haar programma in samenwerking met een groeiend aantal partners, wat leidt tot tentoonstellingen, workshops, residenties voor kunstenaars in bedrijven en universiteiten en een specifieke STARTS (Science, Technology & Arts) werking voor jongeren tussen 14 en 18 jaar.

www.gluon.be