Symbiotic Machines For Space Exploration

Ivan Henriques

De mens is nu de drijvende kracht achter de ecologische evolutie op een schaal die uniek is in de geschiedenis van de aarde. Antropocentrische landschappen worden gekenmerkt door verminderde biodiversiteit en verstoorde ecosystemen. Tegelijk worden voorbereidingen getroffen voor habitats op de maan en op Mars, waarvoor enorme vooruitgang vereist is in de methodes en instrumentatie van ecosynthese. Hoe zullen wetenschappers en ingenieurs er samen met kunstenaars en ontwerpers in slagen deze cruciale uitdaging aan te gaan? De noodzaak om a priori onbewoonbare omgevingen te exploreren is een belangrijke stimulans naar een metabolische benadering van design en materiaalwetenschap. Symbiotic Machines for Space Exploration (SyMSE) is een bio-kunstproject dat de ontwikkeling van autonome systemen exploreert met de bedoeling ecosystemen op aarde te verbeteren en atmosferische ontwikkeling op andere planeten te bevorderen door kunstmatige fotosynthese. De bio-drone C-DER, e-SEED en de kinetische sculptuur BacterBrain zijn drie van de resultaten van het project SyMSE en een vervolg op de door Ivan Henriques gecreëerde biomachines.

BacterBrain, 2018-2019

Hetproject BacterBrainkijkt naar de automatisatie van robotstructuren die aangedreven worden door fotosynthetische bacteriën. Dit object verkent de verandering van robotparadigma’s wanneer een niet-menselijk levend organisme – de fotosynthetische bacteriën – nieuwe manieren vindt om de kinetische structuur te connecteren en te sturen, waardoor het werkingsmodel van robots in vraag wordt gesteld. Hoe zou een robotstructuur zich gedragen, voelen en plannen met een door bacteriën gecontroleerd “brein”? De kinetische structuur, een tensegrity-model, verandert autonoom door elektrische variatie van het metabolisme van een groep van bacteriën, de zogenaamde “Rodobacter Spheroids”. Het ontwerp van het tensegrity-model wordt aangedreven en gestuurd door een combinatie van Rodobacter Spheroids en kaliumpermangaat. De kaliumpermangaat neemt de elektronen van het metabolisme van de Rodobacter Spheroids. Deze kolonie creëert een fotosynthetische microbiële brandstofcel die vermogen genereert om het tensegrity-model aan te drijven. Door de elektrische variatie die opgewekt wordt, brengt ze de structuur in beweging. 

E-SEED 2017- 2019

De bio-drone C-DERoogst zijn energie uit fotosynthese in micro-algen. De uit de fotosynthese geoogste energie wordt gebruikt om de drone aan te drijven. De C-DER werkt als een zwerm en heeft een dubbele functie. Enerzijds is hij in staat om gassen uit te wisselen met de omgeving via fotosynthese in micro-algen en tegelijk oogst hij elektriciteit uit dit proces. Anderzijds tracht hij bedreigde omgevingen op aarde te herstellen of de creatie van een atmosfeer op andere planeten te bevorderen via een geïntegreerd zaaisysteem.