Space Farming Project

SEAD

partners

HOWEST, PTI Kortrijk, Flemish Ministry For Culture

In het kader van het Orbit Space programma nodigde Gluon kunstenaar Angelo Vermeulen (SEAD) uit om het Space Farming Project te ontwikkelen.

Om mensenlevens gedurende langere tijd in de ruimte in stand te houden, kan men niet alleen vertrouwen op de steun vanuit de aarde. Het zal essentieel zijn om zelfvoorzienend te worden door een combinatie van het gebruik van hulpbronnen, afvalrecycling en ruimtelandbouw. Dat laatste kan astronauten en kolonisten voorzien van lokaal geteeld voedsel en biogene zuurstof, en zullen een onmisbaar onderdeel zijn van elke toekomstige buitenpost in de ruimte. Het type landbouw dat zich in de kosmische ruimte zal ontwikkelen zal zeer technologisch bemiddeld zijn vanwege de beperkte middelen en de vijandige omstandigheden waarin gewassen moeten worden verbouwd. Vanuit een biopolitiek perspectief zal dit een belangrijke verschuiving veroorzaken in de machtsverhoudingen. Door de extreme afhankelijkheid van technologie, het gebrek aan open reservoirs (bv. geen atmosfeer) en een versplinterde commodificatie van levensondersteunende grondstoffen (elke molecule is waardevol), zullen ruimtevaartkolonisten leven in een wereld waarin ze potentieel kwetsbaar zijn voor ongelijkheden, machtsconcentraties, en zelfs dwang. Historisch gezien zijn kolonisatie en landbouw altijd hand in hand gegaan. Maar in de ongeëvenaarde omstandigheden van de ruimte zal deze dialectische relatie ongetwijfeld nieuwe vormen aannemen, met haar eigen unieke set van ideologieën en de daaruit voortvloeiende ethische conflicten.

The Space Farming Project is een community art project dat zich specifiek richt op deze kwesties. Samen met een diverse gemeenschap van vrijwillige technici, landbouwonderzoekers, docenten en studenten zijn verschillende prototypes van de ruimtebiologie ontwikkeld: een microzwaartekracht-simulator, een centrifuge voor de teelt van planten in de ruimte en bioreactoren voor het kweken van planteneelt en microalgen. Deze prototypes vormen een open antwoord op de vraag hoe we meer direct eigenaarschap kunnen creëren over de biopolitiek die onvermijdelijk in de ruimte wordt ontwikkeld. Ze openen de mogelijkheid om de kolonisatie van de ruimte opnieuw te conceptualiseren en een nieuwe voorstelling te geven van levensondersteunende ecologieën. De verschillende prototypes vormen de kernelementen van een grotere kunstinstallatie met visuele en discursieve verwijzingen naar de geschiedenis en toekomst van de kolonisatie, en in het bijzonder de verwevenheid met de landbouw.

Het werd geïnitieerd door het internationale SEAD collectief, ontwikkeld in samenwerking met Gluon, Howest en PTI Kortrijk, en ondersteund door het Vlaamse Ministerie van Cultuur.