OPEN CALL – Residency @ LabMET

partners

Budafabriek, UGent, LabMET & R2T

Gluon & Budafabriek nodigen kunstenaars uit om een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw werk in samenwerking met LabMET, onderdeel van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Het kunstwerk en het proces van deze samenwerking wordt  geïntegreerd  in  de tentoonstelling ‘WATER.WAR’ van 10.03 t.e.m 26.06.2016 te Budafabriek in Kortrijk.

Gluon en Budafabriek bieden een residentie van twee maanden aan in de laboratoria van LabMET (Laboratory of Microbial Ecology & Technology) in samenwerking met het R2T consortium (Resource Recovery Techhnology) . Het doel van deze residentie is het creëren van een nieuw kunstwerk of prototype dat reflecteert over de relatie tussen de mens en z’n meest noodzakelijke bron van overleving : water. Mentaal en fysiek is de mens afhankelijk van dit blauwe goud. En toch gaan  we niet duurzaam om met water. Roekeloos waterverbruik, overbevissing, industriële vervuiling  en smeltende ijskappen zijn hedendaagse globale problematieken die  kunnen leiden tot een heel ander leven zoals we dit vandaag kennen. Geen mooi vooruitzicht voor een wereldbevolking die in 2050 piekt tot 10 miljard mensen.

Dit alles vraagt verandering. Daarom nodigen wij u, kunstenaars, uit om een samen met de onderzoekers van LabMET een prototype voor een nieuw kunstwerk te ontwikkelen dat refereert naar deze probleemstellingen rond water of uitdagende oplossingen biedt voor een duurzame relatie tussen mens en water in de toekomst.

Voor de ontwikkeling van het prototype, dat gebruik maakt van vernieuwende technologische of wetenschappelijke ontwikkelingen, krijgt u de ondersteuning van de experts in de laboratoria van LAbMET. LabMET is gespecialiseerd in het onderzoek en de toepassing van gemengde microbiële gemeenschappen in voor de mens en het milieu nuttige processen. LabMET focust op het optimaal beheren van deze microbiële middelen (Microbial Resource Management, MRM) om nieuwe duurzame producten en processen te ontwikkelen.

Expertise:

–           Microbiële elektrocatalyse

Elektrocatalystische microbiële reacties: in dit geval zijn dit reacties waarin bacteriën de overbrenging  van elektronen  op chemische moleculen mogelijk maken om zo nieuwe molecules te maken. Dit proces wordt gebruikt om organische (carboxylaten, alcohol, …) of inorganische (NaOH, H2O2,…) molecules te maken uit allerlei afvalwaterstromen.→Chemische synthese van molecules door bacteriën en elektriciteit

–          Behandeling en terugwinning van grondstoffen uit afvalwater

Zowel in de productie van drinkwater als in de behandeling van afvalwater worden microbiële gemeenschappen vaak toegepast. Een goed beheer ervan in reactoren leidt niet enkel tot stabiele en duurzame processen zoals een betere verwijdering van verontreinigende stoffen met minder CO2 uitstoot, maar ook de terugwinning van waardevolle grondstoffen. De technologieën die LabMET ontwikkelt zijn o.m. de zuivering van afvalwater door anaerobe behandeling, het verwijderen van stikstof en de terugwinning van fosfor, de afbraak van moeilijk te verwijderen stoffen zoals pesticides en het desinfecteren van afvalwater.→behandeling van afvalwater met bacteriën

–          Biometallurgie

Deze expertise groepeert alle technologieën om metalen (palladium, zilver, goud en platina)  uit afvalwater te extraheren. Andere aspecten zijn het gebruik van metaalachtige nanopartikels om chemische reacties te katalyseren voor het behandelen van afvalwater en het verwijderen van verontreinigende stoffen zoals PCB’s, chloorcomponenten etc.→het gebruik van bacteriën en metalen voor waterbehandeling en de herwinning van grondstoffen

Voor meer informatie, zie www.labmet.ugent.be  /  www.r2t.ugent.be

Voor de ontwikkeling van het prototype, dat gebruik maakt van vernieuwende technologische of wetenschappelijke ontwikkelingen, krijgt u de ondersteuning van de experts in de laboratoria van LAbMET en kan u gebruik maken van de productie-infrastructuur van de partners van Gluon. (Fablabs, Medialabs). Vervolgens wordt het prototype geïntegreerd in de tentoonstelling ‘WATER.WAR’ te Budafabriek, Kortrijk(BE).

Voor de ontwikkeling en productie van het prototype voorziet Gluon een budget van maximaal 5000 EUR voor maximaal 1 resident.

Applicatie procedure:

De deadline voor het indienen van een voorstel is 11 december 2015 (23:00u GMT+1). Alle aanvragen moeten worden ingediend via het online aanvraagformulier op de website van Gluon (zie rechts op deze pagina) . Aanvragen die na de deadline van 11 december 2016 ingediend worden zullen niet aanvaard worden.

Iedere aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • Contact informatie
  • Biografie – Max. 500 karakters incl. spaties
  • CV – Max. 1500 karakters incl. spaties
  • Projectvoorstel – Max. 1 A4 pagina
  • Afbeeldingen – Max. 3

Deze oproep staat open voor zowel nationale als internationale kandidaten.

Timing:

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 11 december 2015 om uur 23:00u GMT+1 . Alle kandidaten zullen geïnformeerd worden over de uitkomst van de selectie voor 21 december 2015

De residentie zal beginnen vanaf 4 januari en loopt t.e.m 10 maart 2016

De presentatie van de installatie is voorzien vanaf 10 maart 2016 t.e.m 26 juni 2016 in de Budafabriek te Kortrijk (BE)

Steun:

Voor de ontwikkeling en productie van het prototype voorziet Gluon een budget van maximaal 5000 EUR voor maximaal 1 resident.

Voor internationale kandidaten wordt tijdelijke huisvesting voorzien in het gastenhuis van de Budafabriek in het centrum van Kortrijk (België). De resident wordt een goed uitgeruste individuele kamer toegewezen, maar keuken en woonruimte zijn gemeenschappelijk.

Gluon zal het samenwerkingsproces tussen de kunstenaar en de onderzoekers artistiek en technisch begeleiden.

 

Budafabriek

Deze voormalige textielfabriek in centrum Kortrijk (B) werd gerenoveerd tot een werk- en presentatieplaats voor transdisciplinaire projecten tussen kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, studenten en actieve burgers.

Budafabriek, Kortrijk (BE)

Budafabriek werkt rond drie concepten:

LOVE: cross-sectorale innovatie vraagt om unieke samenwerkingsmethodes. Budafabriek organiseert projecten en events waarin mensen uit de economische wereld, onderwijs, kunsten, zorgsector,… bij elkaar worden gebracht en gestimuleerd om samen te werken. Check: www.budalibre.be

WORK: Rond specifieke thema’s worden concrete samenwerkingsprojecten opgezet. Dit is ondermeer dagelijks het geval in het Buda::Lab en bij living labs.

SHARE: resultaten van de co-creatie worden samen met inspirerende (internationale) voorbeelden af en toe aan een ruim publiek getoond. Dit was zo tijdens De Maakbar (06.10.2013-08.12.2013), Green Light District (08.11.14-08.02.15) en WATER.WAR (12.03.16-26.06.2016).