Gluon Art and research

EU AI Lab

European ARTificial Intelligence Lab

Projecten
 

De laatste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn werkelijk verbazingwekkend en zullen binnenkort exponentieel toenemen met de toenemende wetenschappelijke en economische macht die door de grote bedrijven wordt geïnvesteerd. Het European ARTificial Intelligence Lab brengt AI-gerelateerde wetenschappelijke en technologische onderwerpen naar de burgers en het kunstpubliek om bij te dragen aan een kritische en reflectieve samenleving. Het project richt zich op aspecten buiten de technologische en economische horizon om culturele, psychologische, filosofische en spirituele aspecten onder de loep te nemen.
Vanuit het perspectief van 13 grote culturele actoren in Europa richt het European ARTificial Intelligence Lab zich op visies, verwachtingen en angsten die we associëren met het concept van een toekomstige, allesomvattende kunstmatige intelligentie. De artistieke praktijk van creatieve exploratie en experimentele toe-eigening van nieuwe technologieën wekte een brede interesse op van professionals uit andere industriële sectoren.
Het European ARTificial Intelligence Lab bevordert de positie van kunstenaars omtrent hun gebruik van nieuwe bedrijfsmodellen, activiteitsgebieden en professionele netwerken. Een uitgebreid activiteitenprogramma in de vorm van tentoonstellingen, laboratoria, workshops, conferenties, lezingen, voorstellingen, concerten, mentorschappen en residenties zal interdisciplinair werk, transnationale mobiliteit en interculturele uitwisseling bevorderen. In totaal zal het project 211 activiteiten realiseren waaronder 26 residenties, 22 tentoonstellingen, 23 workshops, 9 voorstellingen en 32 discursieve programma’s.

Meer info

Met de steun van het Creative Europe programma van de Europese Unie

In samenwerking met Ars Electronica, Zaragoza City of Knowledge Foundation, Laboral, Kapelica Gallery-Kersnikova, Science Gallery Dublin, Onassis Cultural Center, Culturyard / clickfestival, L'Atelier Art Science Grenoble, SOU Festival, le lieu unique en Waag Society
Foto Félix Luque Sánchez 'Nihil ex Nihilo: The Dialogue'. Installatieshot Brussels In SongEun, 2019, SongEun Art Space