Gluon Art and research

Voldemārs Johansons

Maak kennis met de kunstenaar van ons Studiotopia residentieprogramma

Projecten
 

Gedurende bijna twee jaar zal de kunstenaar Voldemārs Johansons samen met GLUON deelnemen aan het Europese programma Studiotopia.

STATEMENT OVER UN SDG’s

“Ik ben geïnteresseerd in het creëren van performances en experimentele situaties die een zintuiglijke ervaring opwekken en de verbeelding prikkelen. In mijn artistieke werk worden fenomenen als lichtdiffractie, vloeistofstroming en lichtgolven getransformeerd tot een zintuiglijke ervaring. In de projecten Uncertainty Drive, Thirst, Oscillations, Attractors, worden niet-lineaire dynamische processen, vloeistofdynamica en veranderingspatronen geobserveerd in de hoop organisatieprincipes over te brengen die voorbij een subjectief gezichtspunt reiken. Daarnaast is mijn werk gericht op het observeren van natuurlijke omgevingen in dynamiek met menselijke interactie. In de loop der jaren hebben deze kunstwerken mij ertoe aangezet om expedities naar afgelegen plaatsen te ondernemen zoals als Svalbard (noordpool) of Fukushima in Japan. Ik waardeer de kans die Studiotopia biedt: ik kijk ernaar uit om in dialoog te gaan met wetenschappers en onzichtbare fenomenen te verkennen die de mens kan observeren door middel van kennis, maar zelden kan benaderen door middel van directe ervaring. In het kader van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voel ik me het meest verbonden met de doelstellingen voor schone energie. Aangezien de zon de bron is van alle externe energie die onze planeet uitstraalt, ben ik in dit opzicht vooral geïnteresseerd in de zonnefysica en -waarnemingen. Net als veel andere actieve sterren is de zon omgeven door een plasma-atmosfeer en dus liggen de plasmafysica en de fusie-energie vanzelfsprekend binnen mijn interessegebied. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met mijn onderzoek naar een veilige en schone bron van toekomstige energie door middel van het produceren van fusiereactie hier op aarde. Een van de meest ambitieuze energieprojecten van dit moment is de monumentale International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) die de noodzakelijke voorwaarden wil ontwikkelen voor een kernfusiereactie. Meer specifiek ben ik geïnteresseerd in twee van de momenteel bekende en onderzochte manieren om fusie te bereiken: ofwel door laserlicht met hoge intensiteit, ofwel door een elektrisch veld in een ijle atmosfeer, ingesloten in een omringend magnetisch veld. Meer in het algemeen gaat het bij deze onderzoekstakken om licht en optiek en de interactie van magnetische velden binnen de plasma-omgeving.”

OVER VOLDEMĀRS JOHANSONS

Voldemārs Johansons combineert beeld, geluid en wetenschap om onzichtbare fenomenen in zintuiglijke ervaringen om te zetten, vaak door middel van geluid. In zijn werk lossen grenzen tussen het zichtbare en het onzichtbare, het hoorbare en het onhoorbare op, waardoor een totaalervaring ontstaat. “De kunst heeft het voorrecht om te kunnen reflecteren over het onbewijsbare, het onherkenbare, en zo de horizon van het denken te verbreden, aldus de kunstenaar. Zijn werk werd internationaal tentoongesteld op o.m. de Architectuurbiënnale van Venetië, Ars Electronica Center (Linz), BOZAR (Brussel), Ruhrtriennale (Duitsland), Biënnale Kochi-Muziris (India), TodaysArt Festival (Den Haag), STEIM (Amsterdam), Sound Forest (Riga), Unsound Festival (Krakau), CAC Vilnius, Concertgebouw Brugge, WRO Media art biënnale (Wroclaw), LISTE art fair (Basel), Nationale Opera Latvia etc.

In opdracht van GLUON in het kader van STUDIOTOPIA

In samenwerking met BPHOT—Vrije Universiteit Brussel
Met de steun van het Creative Europe programma van de Europese Unie