Onderwijs

D71_2331kop

Gluon organiseert of promoot regelmatig bestaande workshops, lezingen of evenementen waarin technologische, wetenschappelijk en artistieke ervaringen centraal staan.

In eerste instantie richt Gluon zich hierbij tot studenten uit het secundair onderwijs. In samenwerking met kunstenaars, onderzoeksdepartementen, hogescholen, universiteiten, ondernemingen en gespecialiseerde non-profit organisaties ontwikkelt Gluon een programma op maat voor scholen.

Gluon vindt het promoten van een creatief buitenschools programma bijzonder belangrijk omdat onderwijs steeds meer de nadruk legt op wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Hierdoor ontbreekt vaak een creatieve en kritische component die aan de basis ligt voor innovatie en een betere samenleving.

Voor ondernemingen, culturele instellingen en organisaties ontwikkelt Gluon een programma van labs die ervaringen met technologie en creativiteit stimuleren.